Pravno obvestilo hotel.si
Pogoji uporabe spletnega mesta hotel.si

S hotelskim rezervacijskim portalom hotel.si upravlja družba MAiS Informacijski sistemi d.d. (v nadaljevanju MAiS). Na spletnih straneh hotel.si (hotelslovenia.net, sloveniahotel.info, sloveniahotels.org), je vsebina, infrastruktura strani, storitev posredovanja povpraševanj in storitev spletnih rezervacij zagotavljana za vašo osebno, nekomercialno rabo, ki je zavezana pogojem uporabe spletnega mesta hotel.si.

MAiS si pridržuje pravico do sprememb vsebin na spletnih straneh portala kadarkoli in na kakršenkoli način, a le za vsebino, ki ni objavljena s strani ponudnika nastanitve.

Z vstopom in uporabo spletnega mesta hotel.si potrjujete, da ste seznanjeni s splošnimi pogoji uporabe (vključno z izjavo o zasebnosti in varstvu podatkov), ter da soglašate s tem, da vas njihove določbe zavezujejo.

Nedovoljena uporaba

Kot uporabnik spletnega portala hotel.si se obvezujete, da le-tega ne boste uporabljali za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Prepovedani so kakršnikoli poizkusi pridobivanja nepooblaščenega dostopa do katerekoli storitve spletnega portala, rezervacijskega sistema, strežnika ali baz podatkov.

Vsebina spletnih strani

Namen spletnih strani hotel.si je nuditi uporabnikom, kakovostne informacije o turistični ponudbi. Vse informacije ter slikovno gradivo o hotelskih in drugih namestitvah so posredovani od ponudnikov nastanitev ali pa so pridobljeni na podlagi javno dostopnih virov oziroma z dovoljenjem hotelskih podjetij. Vse informacije na spletnih straneh portala so verificirane z visoko stopnjo natančnosti.

Izključitev odgovornosti

Vsa vsebina in gradivo objavljena na hotel.si je namenjena uporabnikom, da bi pridobili karseda kakovostne informacije o turistični, posebej nastanitveni ponudbi. Spletne strani so postavljene in vzdrževane z visoko stopnjo natančnosti in truda. Kljub temu MAiS za pravilnost, ažurnost in popolnost objavljenih podatkov ne more jamčiti in ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, produkta ali opisanega postopka.

MAiS ne odgovarja za vsebine besedil, ki so objavljene s strani ponudnika nastanitve.

MAiS prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala neposredno ali posredno kot posledica uporabe portala hotel.si, razen če ta ni nastala izključno zaradi malomarnosti upravljalcev portala. Vsebinsko nadziranje ponudb in jamstvo le-teh je v domeni ponudnika nastanitve.

Hotel.si na svojih spletnih straneh posreduje informacije hotelov in omogoča povezavo med potrošnikom in prodajalcem, tako da MAiS ni odgovoren za vsebino, ki jo posredujejo hotelski in drugi ponudniki nastanitev. Upravljalci portala hotel.si ne odgovarjamo za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Zasebnost in varnost osebnih podatkov

Upravljalci portala hotel.si ne zbiramo osebnih podatkov o obiskovalcih spletne strani. Za namene statistike si MAiS pridržuje zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev portala, iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika, pri tem pa ne obdeluje IP naslova obiskovalcev. Strežnik, na katerem se nahaja ta spletna stran, je ustrezno zavarovan.

Podatke, ki nam jih posredujete, bomo uporabili zgolj v namen, s katerim ste nam jih posredovali. Vsi podatki bodo zbrani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (24. člen) ter z najvišjimi metodami zaščite (varnostni protokol SSL) posredovani zgolj ponudniku nastanitve in nobeni tretji osebi.

Kopiranje, izložitev ali izpis osebnih podatkov za druge namene je možen le z izrecnim pisnim soglasjem MAiS Informacijski sistemi d.d., Ljubljana.

Piškotki

Spletne strani uporabljajo "piškotke". To so majhne datoteke, ki se ob obisku strani shranijo na vaš računalnik. Brskalnik uporabi podatke iz piškotka ter jih pošlje nazaj na spletno stran. To omogoča spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko tudi temu ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve.

Vsi piškotki, ki jih uporabljamo, so pomembni za zagotavljanje napredne in uporabniku prijazne spletne strani, ki se samodejno prilagaja njihovim potrebam in željam. Noben piškotek, ki ga uporabljamo na teh spletnih straneh, ne zbira vaših osebnih podatkov, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati.

Hotel.si uporablja tri vrste piškotkov:

  • Nujno potrebni piškotki. Ti piškotki omogočajo nemoteno in pravilno delovanje portala. Brez njih servisi, ki jih želite uporabljati na teh spletnih straneh, ne bi delovali pravilno.

  • Izvedbeni piškotki. Ti piškotki zbirajo podatke o vedenju uporabnika na spletni strani, z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje.

    Na naših spletnih straneh občasno uporabljamo izvedbene piškotke od drugod (Google Analytics). Uporaba teh je izključno za našo interno rabo.

    Google Analytics: je storitev spletnega analiziranja, ki jo nudi Google, Inc. Google Analytics namesti piškotke, da oceni naše spletne storitve in naše mobilne aplikacije ter nam nudi poročila o njihovi rabi.

  • Funkcionalni piškotki. Ti piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni vaše nastavitve in preference (uporabniško ime, jezik, regija,…)

Na straneh »Rezervacije po vsem svetu« velja politika uporabe piškotkov, kot zasebnost in varnost podatkov zunanjega dobavitelja storitev rezervacij. Za vprašanja o varnosti in zasebnosti podatkov in uporabi piškotkov, prosimo, preberite dobaviteljevo politiko zasebnosti in varnosti podatkov.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite. Sami lahko svoj brskalnik nastavite tako, da izključite možnost dela s piškotki, ali tako, da vas, obvesti kdaj bodo piškot poslani.

Če »piškotkov« ne sprejmete ali jih blokirate, nekatere spletne strani morda ne bodo delovale pravilno ali enako učinkovito. Prav tako vam je lahko onemogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani.

Izključitev izvedbenih piškotkov od drugod

Če ne želite, da izvedbeni piškotki od drugod (Google Analytics), beležili vašo anonimno brskalno aktivnost, jo lahko izključite na naslednji povezavi.

Zunanje povezave

Na naših spletnih straneh so tudi povezave na strani, ki jih nadzirajo druge fizične ali pravne osebe. Za njihovo vsebino in prakso MAiS ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne more jamčiti za varstvo in zasebnost podatkov na teh spletnih straneh.

MAiS ponuja na spletnih straneh hotel.si storitev »Rezervacije po vsem svetu«, ki je na voljo preko zunanjega dobavitelja.

Pogoji on line rezervacij s poizvedbo

Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse on line rezervacije s poizvedbo preko portala hotel.si. Z uporabo te spletne strani se strinjate s temi pogoji.

Vsaka rezervacija s poizvedbo preko portala hotel.si je posredovana kot vaše povpraševanje oz. naročilo hotelu oz. izbranemu ponudniku. Hotel.si vam posreduje odgovor hotelskega ponudnika. Postopek rezervacije je v domeni ponudnika. Prodajalec (hotelski ponudnik) in kupec (gost hotela) urejata medsebojne odnose neposredno.

Vsebinsko nadziranje ponudb in jamstvo le-teh je v domeni ponudnika-hotela.

Vsi podatki, ki jih boste med postopkom rezervacije oz. naročila dali na voljo, bodo šifrirani in posredovani z varnostnim protokolom SSL (Secure Socket Layer).

Velja slovensko pravo. Za vse morebitne spore je pristojno sodišče v Ljubljani, Slovenija.

Rezervacije po vsem svetu

MAiS ne prevzema odgovornosti za rezervacije izvedene prek storitve "Rezervacije po vsem svetu" in ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala neposredno ali posredno kot posledica uporabe storitve rezervacije letalskih vozovnic, hotelov in najema avtomobilov po vsem svetu, ki je predstavljena na hotel.si, hotelslovenia.net, sloveniahotel.info in sloveniahotels.org.

Storitev je na voljo na hotel.si preko zunanjega dobavitelja in ne sodi pod rezervacijske sisteme hotel.si. Za vsa vprašanja v zvezi z odpovedjo, plačila ali druga vprašanja v zvezi s to storitvijo, prosimo, kontaktirajte dobavitelja direktno oziroma preberite dobaviteljeve pogoje uporabe. Za vprašanja o varnosti in zasebnosti podatkov in uporabi piškotkov, prosimo, preberite dobaviteljevo politiko zasebnosti in varnosti podatkov.


<< Nazaj

Hotel.si
small cloud PMS solution
Copyright © 2020 MAiS d.d. All Rights Reserved.