Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Upravljavec je zavezan, da skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi varuje osebne podatke uporabnikov in ponudnikov nastanitev ter pri tem postopa v skladu z evropsko zakonodajo (Uredba (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov in veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).


Upravljavec osebnih podatkov je družba:

MAiS d.d., Leskoškova c.10, 1000 Ljubljana
Telefon:+386 (0)1 5002100
Email: uprava@mais.si

Pooblaščena oseba v zvezi z varovanjem osebnih podatkov vam je dosegljiva na dpo@hotel.si.

Osebni podatki so informacije, ki se nanašajo na posameznika in ki jih je mogoče uporabiti za ugotovitev posameznikove identitete.

Z uporabo spletnega mesta daje uporabnik izbranemu ponudniku soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov, ki jih navede v obrazcu za poizvedbo ali ki jih ponudniku posreduje preko hotel.si rezervacijskega sistema za namene povpraševanja oz. rezervacije. Uporabnikove osebne podatke bo v tem primeru MAIS obdeloval kot pogodbeni obdelovalec, obdelava pa je podrobneje določena v pravilniku o zasebnosti izbranega ponudnika, ki je v tem primeru upravljavec zbirke osebnih podatkov.

V vseh drugih primerih uporabe oz. z registracijo uporabniškega računa na hotel.si daje uporabnik portala upravljavcu soglasje za zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Namen obdelave osebnih podatkov je:
 • omogočanje uporabe vseh funkcij in storitev spletnega portala, kamor sodi tudi dokončanje in upravljanje rezervacije s strani gosta;
 • za namene poslovanja in izvajanja pogodbenih obveznosti do ponudnikov namestitev (podpora za upravljanje z rezervacijami);
 • izvajanje statističnih, marketinških in drugih analiz (uporabe) spletnega portala, spremljanje uporabe funkcij in storitev spletnega portala in njihovo izboljšanje;
 • registracija na naši spletni strani za hitrejši in lažji način opravljanja rezervacij ter ocenjevanje oziroma opis izkušnje v namestitvi pod rubriko Komentarji. Za registracijo uporabniškega računa potrebujemo naslednje osebne podatke: elektronski naslov, geslo, ime in priimek ter vaš naslov.
 • komunikacija upravljalca z uporabnikom, kot na primer:
 • pomoč uporabnikom in odgovarjanje na morebitna vprašanja;
 • odgovorin obdelava poslanih zahtev;
 • avtomatizirano pošiljanje potrditvenega elektronskega sporočila gostu po opravljeni rezervaciji z informacijami o bivanju v namestitvi;
 • pošiljanje elektronskega sporočila uporabniku v primeru, da ni dokončal rezervacije na spletnem portalu;
 • pošiljanje elektronskega sporočila z informacijami, povezanimi z rezervacijo gosta, kot na primer način, kako stopiti v stik z upravljalcem.

Upravljavec bo vse zasebne podatke o uporabniku, ki mu jih bo zaupal uporabnik, obdeloval le za namene, za katere so mu bili posredovani in jih bo varoval kot poslovno skrivnost in v skladu z vsemi veljavnimi določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Kategorije osebnih podatkov

Podatke uporabnikov, ki jih upravljavec pridobi na podlagi soglasja in za namene izvajanja pogodbe so:-ime in priimek, -naziv oz. spol, -elektronski naslov, -telefonska številka, - naslov, -poštna številka, -kraj, -država, ime podjetja, -pretekla povpraševanja in rezervacije, podatki o bivanju gosta, vključno z datumom prihoda in odhoda, posebnimi zahtevami, preferencami glede storitev (vključno s preferencami glede sobe, storitev ali drugimi uporabljenimi storitvami) in drugimi podatki potrebnimi za rezervacijo nastanitve; pretekla povpraševanja in rezervacije; so preko zaščitenih protokolov posredovani ponudnikom nastanitev, pri katerih je uporabnik opravil rezervacijo in za katero je izrecno podal soglasje v samem postopku rezervacije.

Podatki uporabnikov spletnega mesta hotel.si, ki jih upravljavec pridobi na podlagi soglasja za registracijo na hotel.si in za namene izvajanja storitve so:

 • ime in priimek,
 • elektronski naslov,
 • telefonska številka,
 • naslov, poštna številka, kraj, država,
 • ime podjetja,
 • geslo za uporabniški račun,
 • pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki.

Hramba in izbris osebnih podatkov

Upravljavec bo osebne podatke registriranih uporabnikov hranil za čas, ko imajo ti status registriranega uporabnika in največ eno leto po prenehanju tega statusa. Ostale podatke bo hranil, dokler bo to nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani. Po preteku v tem odstavku določenega časa bo upravljavec podatke izbrisal ali anonimiziral, tako da posameznih podatkov ali njihove kombinacije ne bo več mogoče povezati z določenim uporabnikom.

Vaše podatke hranimo na posebej zaščitenih strežnikih. Ti so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi pred izgubo, uničenjem, dostopom, spreminjanjem ali razširjanjem vaših podatkov s strani nepooblaščenih oseb. Dostop do vaših podatkov imajo za to le pooblaščene osebe.

Vaši osebni podatki so šifrirani in posredovani prek interneta. Za prenos podatkov uporabljamo šifriranje SSL (Secure Socket Layer).

Pravice posameznika glede obdelave podatkov

Uporabnik ima kadar koli pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, popravka in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami vsakokratno veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Pri tem veljajo omejitve iz prejšnjega odstavka.

V primeru suma kaznivega dejanja ali neupravičene uporabe osebnih podatkov tretjih oseb bo upravljalec podatke hranil, dokler bo to potrebno zaradi teka uradnih postopkov.

Če vpogled, prepis, kopiranje, popravek ali izbris osebnih podatkov niso mogoči z uporabo funkcij ali storitev, do katerih je mogoče dostopati na podlagi prijave na spletni portal z uporabniškim računom, lahko uporabnik navedeno zahteva z elektronsko pošto, poslano na elektronski naslov info@hotel.si.

Zahtevane informacije bo upravljalec posredoval izključno v elektronski obliki. Upravljavec ni dolžan ugoditi uporabnikovi zahtevi za vpogled, prepis ali kopiranje osebnih podatkov, če je ta podana manj kot tri mesece po zadnji zahtevi, ki ji je upravljalec ugodil in za ponovno zahtevo v takem roku ni razumnih razlogov. Upravljalec lahko od uporabnika zahteva dokaz istovetnosti in v primeru, da uporabnik primernega dokaza ne predloži, njegovo zahtevo zavrne.

Pogodbena obdelava osebnih podatkov in iznos podatkov

Osebne podatke delimo s tretjimi osebami le, kadar je to potrebno, da se doseže namen obdelave, za katere so bili zbrani. Prav tako posredujemo le tiste osebne podatke, ki jih je nujno treba posredovati, da se namen obdelave doseže in tako skrbimo, da se posreduje minimalna količina osebnih podatkov. Vsaka tretja oseba, s katero poslujemo, je skrbno izbrana in dosega ustrezne standarde glede varovanja osebnih podatkov. Poleg tega smo z vsako tretjo osebo, ki za nas obdeluje osebne podatke, sklenili ločeno pogodbo, ki opredeljuje obdelavo osebnih podatkov, ki jo ta tretja oseba sme izvajati. S tem po najboljših močeh skrbimo, da so vaši podatki na varnem tudi takrat, ko jih posredujemo tretjim osebam.

Osebne podatke lahko delimo z naslednjimi tretjimi osebami:

 • tretje osebe, ki zagotavljajo storitve za Hotel.si. (storitve vzdrževanja baz, gostovanja spletnih strani in podobno...);
 • naši sodelavci in zaposleni, ki jih obdelujejo za kakovostno opravljanje naših storitev;
 • končni ponudniki namestitev in storitev, s katerimi delimo osebne podatke uporabnikov, saj brez tega koriščenje njihovih storitev niti ne bi bilo možno;
 • s pristojnimi organi delimo vaše osebne podatke, kadar tako določa zakonodaja.

S sprejemom splošnih pogojev in uporabo spletnega portala uporabniki in ponudniki soglašajo, da upravljalec ne more zagotoviti varnosti ali zasebnosti informacij, ki se prenašajo preko spleta ali elektronske pošte, in da upravljalca ne bodo smatrali za kakor koli odgovornega v povezavi z uporabo vseh tovrstnih informacij s strani tretjih oseb. S sprejemom splošnih pogojev se uporabnik in ponudnik strinjata, da upravljalec ni odgovoren za ravnanje tretjih oseb z informacijami, ki jim jih pošilja sam.

Pravtako je uporabnik sam odgovoren za zaščito svojega gesla, omejitev dostopa do svojih naprav in odjavo s spletnih mest po posameznih sejah.

Storitve, ki jih nudi hotel.si, niso namenjene osebam, mlajšim od 18 let. Uporaba katere koli od naših storitev je dovoljena samo s privolitvijo starša ali skrbnika. V primeru, da rezervacijo opravi oseba, mlajša od 18 let, si mi in ponudniki nastanitev pridržujemo pravico, da rezervacijo razveljavimo v vsakem trenutku.

Piškotki

Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vaš računalnik, z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.

Kako onemogočiti piškotke?

Uporabniki lahko kadarkoli v svojem brskalniku pregledate in odstranite piškotke, ki so se namestili z obiskom na posamezne spletne strani. Če piškotke izključite, bodo nekatere možnosti spletne strani onemogočene.

Podrobnosti in navodila si lahko preberete za brskalnik:

Več o informacij o zakonodaji, ki ureja zasebnost oziroma uporabo piškotkov, si lahko preberete v dokumentu Informacijskega pooblaščenca: Kdaj lahko uporabljamo piškotke.

Seznam piškotkov, ki jih uporablja ta stran:

LASTNI PIŠKOTKI
Ime piškotka Vrsta Opis/Namen uporabe Veljavnost Storitev
ASP.NET_SessionId Sejni Nujno potrebni za pravilno delovanje strani Trajanje seje Hotel.si
cc_analytics Trajni Hrani vašo odločitev ali sprejmete piškotke za analitiko 12 mesecev Hotel.si
cc_neccessary Trajni Hrani vašo odločitev glede sprejetja obveznih piškotkov 12 mesecev Hotel.si


DRUGI PIŠKOTKI
Ime piškotka Vrsta Opis/Namen uporabe Veljavnost Storitev
_fbp Oglasni Ta piškotek omogoča, da so vam na omrežju Facebook na voljo prilagojeni oglasi 3 mesece Facebook
_gat_gtag_UA_ Analitični Omogoča anonimno spremljanje statistike in anonimizirano oglaševanje 1 minuta Google Anayltics
_gid Analitični Uporablja se za določitev unikatnih obiskovalcev našega spletnega mesta 1 dan Google Anayltics
_uetsid Oglaševalski Omogoča nam, da ciljamo uporabnike, ki so pred že obiskali spletno stran 1 dan Google Tag Manager
_uetvid Oglaševalski Omogoča nam, da ciljamo uporabnike, ki so pred že obiskali spletno stran 15 dni Google Tag Manager